Μη Καταστρεπτικοί Έλεγχοι

Η Άξων Μηχανολογική με σκοπό την επίτευξη βέλτιστης ποιότητας και ικανοποίησης των απαιτήσεων των πελατών, εκτελεί ένα εύρος Μη Καταστρεπτικών Ελέγχων. Ο σκοπός των δοκιμών αυτών είναι να προσομοιώσει την καθημερινή χρήση του εργαλείου και εξαλείφοντας της οι πιθανότητες αστοχίας πριν από την απελευθέρωση του εργαλείου από τον ποιοτικό μας έλεγχο.

Επιπλέον, έχουμε την ικανότητα να πραγματοποιούμε Μη Καταστροφικό Έλεγχο για τα παραγόμενα εξαρτήματα για τον εντοπισμό πιθανών ασυνεχειών και κοιλοτήτων στην επιφάνεια και κάτω από αυτήν, που μπορεί να οδηγήσουν σε μεγάλες ρωγμές και ως εκ τούτου αστοχία των εξαρτημάτων.

01

Έλεγχος Διεισδυτικών Υγρών

Η εταιρεία μας έχει επενδύσει στην εκπαίδευση του προσωπικού της για την πραγματοποίηση ελέγχων διεισδυτικών υγρών που χρησιμοποιείται ως κύρια μέθοδος έλεγχου συγκολλήσεων. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο επιφανειακών πόρων και ρωγμών ακολουθώντας το πρότυπο EN ISO 3452-1.

02

Έλεγχος με Μαγνητικά Σωματίδια

Μια περαιτέρω διαδικασία  που μπορεί να πραγματοποιηθεί από το εξειδικευμένο προσωπικό μας είναι ο έλεγχος με μαγνητικά σωματίδια. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί μαγνητικά σωματίδια και δημιουργεί μαγνητικά πεδία που επιτρέπουν στον επιθεωρητή να ανιχνεύσει ατέλειες στην επιφάνεια.

Το προσωπικό μας είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το EN ISO 9712 Magnetic Level II.