Σχεδιασμός

Οι έμπειροι σχεδιαστές μας χρησιμοποιούν συστήματα 3D CAD/CAM (σχεδιασμός με τη βοήθεια υπολογιστή) για να θέσουν σε σειρά τη διαδικασία σχεδίασης,

εξαλείφοντας ουσιαστικά όλα τα προβλήματα σχεδιασμού πριν μεταφερθεί η εργασία στο τμήμα κατασκευής.

Η Άξων Μηχανολογική χρησιμοποιεί το Unigraphics version και το CAM Edgecam από την Pathtrace Engineering Systems.