Έλεγχος Φορτίου & Πίεσης

Έλεγχος Νεκρών Φορτίων - Έλεγχος υπό πίεση

Έλεγχος Νεκρών Φορτίων

Αναλόγως με τις προδιαγραφές των πελατών, η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην εφαρμογή φορτίων σε εργαλεία για την εξασφάλιση της λειτουργικότητας των κατασκευαζόμενων εργαλείων. Ο μετρητικός μας εξοπλισμός πιστοποιείται κάθε χρόνο και μπορούμε να εκδίδουμε πιστοποιητικά ελέγχου. Σε περίπτωση περίπλοκων σχεδίων ,το τεχνικό μας τμήμα είναι σε θέση να σχεδιάσει εξειδικευμένες ιδιοσυσκευές για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των πελατών.

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13155.

Μέγιστο φορτίο ελέγχου: 20 τόνοι

Έλεγχος υπό πίεση

Στην Άξων Μηχανολογική προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τα επίπεδα ποιότητας μας και να εξασφαλίσουμε πως όλα τα εργαλεία είναι ασφαλή και αξιόπιστα πριν φθάσουν στους πελάτες μας. Ως εκ τούτου, για την εξάλειψη τυχόν βλαβών συστημάτων πίεσης, το προσωπικό μας έχει εκπαιδευτεί να εκτελεί δοκιμές υπό πνευματική καθώς και υδραυλική πίεση εγγυώντας ασφάλεια και στεγανότητα, όπου αυτό απαιτείται.