Σκοπός - Όραμα

Σκοπός – Όραμα – Στρατηγική

Ο σκοπός της Άξων είναι ακολουθώντας την εξέλιξη της τεχνολογίας και τους πιο ευνοϊκούς όρους τιμής-χρόνου-ποιότητας, να γίνει μια εταιρεία μηχανολογικών κατασκευών ακριβείας που να παρέχει στον πελάτη όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες στον τομέα του προκειμένου να αποτελεί “one stop shop” παρέχοντας την απαιραίτητη υποστήριξη από την προμήθεια και την κατασκευή μέχρι τη συναρμολόγηση και την παράδοση των προϊόντων .

Η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη και του προσωπικού ,η δέσμευση για επιχειρηματική υπεροχή και καινοτομία, η κοινωνική ευθύνη, ο σεβασμός και η φροντίδα για το περιβάλλον είναι σημαίνουσας σημασίας καθιστώντας την Άξων μια ηγετική εταιρεία τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς.

Το όραμα μας είναι να είμαστε οι καλύτεροι στο τομέα μας διατηρώντας την επιτυχία που έχουμε σημειώσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως αξιόπιστοι εταιρικοί συνεργάτες.

Το όραμα μας πλαισιώνεται και στηρίζεται από την στρατηγική μας η οποία περιλαμβάνει:

  1. Δέσμευση να είμαστε ενήμεροι και να λειτουργούμε με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
  2. Προώθηση της συνεχούς βελτίωσης ,μέσω της μείωσης κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας.
  3. Δέσμευση για παροχή υπηρεσιών στους πελάτες, με ιδιαίτερη προσοχή στη συνέπεια παράδοσης και με ποιοτικό στόχο μηδενικά ελαττώματα.
  4. Αφιέρωση των πόρων μας στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας με έμφαση στην ευθύνη κάθε εργαζόμενου για την ποιότητα του προϊόντος και του χώρου εργασίας.
  5. Συνεργασία με πελάτες, αναπτύσσοντας μια φιλοσοφία στενής συνεργασίας και συμμετοχής.
  6. Προώθηση ομαδικού πνεύματος με έμφαση στην ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων.
  7. Διερεύνηση νέων αγορών και με στόχο την δραστηριοποίηση σε τομείς της βιομηχανίας που δείχνουν ανάπτυξη και οικονομικές επιδόσεις με σκοπό την δημιουργία ενός ισορροπημένου πελατολογίου.
  8. Δυναμικό και αποτελεσματικό μάρκετινγκ των υπηρεσιών και των προϊόντων μας.